ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

BGC เตรียมขาย IPO 194,444,000 หุ้น
นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร (กลาง) กรรมการผู้จัดการ นางสาวศิริกุล มังกรกนก (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักงานการเงินและบัญชี บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) ('บริษัทฯ' หรือ 'BGC') ผู้ผลิต จัดจำหน่าย ส่งออก และนำเข้าบรรจุภัณฑ์แก้ว และนายพงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมให้ข้อมูลการดำเนินธุรกิจและจุดเด่นของ BGC ในโอกาสเตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 194,444,000 หุ้น และคาดว่าจะนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในปีนี้