ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

BGC เคาะราคาขาย IPO หุ้นละ 10.20 บาท

 
นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BGC ผู้ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้วชั้นนำในประเทศไทย และนายพงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล (ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้ง บล.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และแต่งตั้ง บล. เคที ซีมิโก้ จำกัด บล. ไทยพาณิชย์ จำกัด บล. บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บล. ทิสโก้ จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในโอกาสเตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 194,444,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละไม่เกิน 28 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ พร้อมเคาะราคาเสนอขาย IPO ที่หุ้นละ 10.20 บาท เตรียมเปิดให้ประชาชนจองซื้อในวันที่ 8-10 ตุลาคม 2561 และคาดจะนำหุ้น BGC เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันแรกในวันที่ 18 ตุลาคมนี้