ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

หุ้น BGC เข้าเทรดวันแรกราคาเหนือจอง 22.55%

 
นายพรวุฒิ สารสิน (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ นายปวิณ ภิรมย์ภักดี (ที่ 3 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ นายสมชาย ศิริวิชยกุล (ขวาสุด) กรรมการอิสระ บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ BGC และนายพัชร สมะลาภา (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) นายพงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล (ซ้ายสุด) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ BGC ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรก โดยมี ดร.ภากร ปีตธวัชชัย (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการและผู้จัดการ และนายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติ ซึ่งหุ้น BGC เปิดการซื้อขายที่ราคา 12.50 บาท สูงกว่าราคาจองซื้อ IPO ที่ 22.55%