ราคาหลักทรัพย์

BGC

9.90 บาท
เปลี่ยนแปลง-0.10
(เปลี่ยนแปลง %)(-1.00%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)3,376,375
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)33,442,804
วันก่อนหน้า10.00
ราคาเปิด10.00
ช่วงราคาระหว่างวัน9.85 - 10.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์6.45 - 17.00