ราคาหลักทรัพย์

BGC

9.90 บาท

เปลี่ยนแปลง (%) -0.10 (-1.00%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 220,800

ปรับปรุงล่าสุด:

  • Revenue
  • Gross Profit
  • Selling and Administrative Expenses
  • Net Profit
Revenue
Unit: THB mm
Gross Profit
Unit: THB mm
Selling and Administrative Expenses
Unit: THB mm
Net Profit
Unit: THB mm

ข่าวสารล่าสุด

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูลเพิ่มเติม