ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)

47/1 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก กม.7 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
+66 (0) 2-834-7004
IR-BGC@bgc.co.th

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณากรอกรหัสข้อความภาพ ตามข้อมูลที่ปรากฎอยู่ข้างล่างนี้